http://www.oneclickmarket.com/shop/powersexy
 
  สถิติร้านค้า
 
เปิดร้าน  
6 มิ.ย. 2555
ผู้ชมทั้งหมด
31,873
สินค้าทั้งหมด
29
หมวดหมู่ทั้งหมด
2
 
 
  หมวดหมู่สินค้า
 
 
 
  เมนูหลัก
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
เงื่อนไขเรา
การชำระเงิน
เว็บบอร์ด
คำถามที่พบ
หมวดหมู่สินค้า
แจ้งการส่งของ
 
 
  สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
:
รหัสผ่าน
:
 
 
 
  ปฎิทินและเวลา
 
 
 
 
  Levitra เลวิตร้า
 
ชื่อสินค้า : Levitra เลวิตร้า
หมวดหมู่สินค้า : ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพท่านชาย
รหัสสินค้า : 0010
จำนวนผู้สนใจสินค้า : 551
เบอร์โทรร้านค้า : 0846130518
อีเมล์ร้านค้า : powersexy@windowslive.com
ที่อยู่ร้านค้า : 11/22 กรุงเทพมหานคร
ราคา : 0.00
ราคา : 500.00
Tag คำค้น : เลวิตร้า

Share |
รูปภาพประกอบสินค้า
รายละเอียดสินค้า

ซื้อ 4 กล่อง แถมฟรี 1 กล่อง


เลวิตรา 20mg. (Levitra 20mg.) BAYER. เยอรมันส่วนประกอบ ::

เลวิตรา 20 :: 1 เม็ด ประกอบด้วย Vardenafil 20mg.

ส่วนประกอบอื่น ::

Crospovidone, magnesium stearate, 

microcrystalline 

Cellulose, colloidal silicon dioxide (silica colloidal

Anhydrous), polyethylene glycol (macrogal 400),

Hypromellose (hydroxyl-methylcellulose), titanium

Dioxide (E717), ferric oxide yellow (E172), ferric

Oxide red (E172)

คุณสมบัติ

การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลง

ของไหลเวียน

ของโลหิตที่ขึ้นกับการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบใน 

corpus cavernosum

และเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดแดงฝอย ในระหว่างที่มีการ

กระตุ้นทางเพศมีการ

ปล่อยไนตริกออกไซด์ออกจากปลายประสาทของ 

corpus cavernosum

ซึ่งไปกระตุ้นแอนไซด์ guanylate cylase มีผลไปเพิ่ม

ระดับ cyclic

guanosine monophoshate (cGMP) ใน corpus 

cavernosum

ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบมีผลทำให้เลือด

ไปที่อวัยวะเพศมากขึ้น

Vardenafil เป็นยายับยั้งเอนไซด์ PDE5 ซึ่งเป็นเอนไซด์ที่

มีผลทำให้ cGMP

ออกมาใน corpus cavernosum ตัวยา vardenafil จึง

ไปเพิ่มฤทธิ์ที่มีผลต่อ

Nitric oxide ที่ถูกปลดปล่อยจาก corpus cavernosum 

ทันทีที่ได้รับการ

กระตุ้นทางเพศ

ดังนั้นยา เลวิตรา จึงเพิ่มปฎิกิริยาตอบสนองทางธรรมชาติ

ต่อการกระตุ้นทางเพศ

ข้อบ่งใช้ 

รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย (อวัยวะเพศ

ไม่แข็งตัวหรือแข็งไม่นาน

พอที่จะมีเพศสัมพันธ์จนเป็นที่พึงพอใจ)

ข้อห้ามใช้

ในผู้ป่วยที่ไวต่อส่วนประกอบในยา (ทั้งตัวยาสำคัญและตัว

ยาส่วนประกอบอื่นๆ)

จากผลของการยับยั้ง PDE ต่อขบวนการ nitric oxide / 

cGMP ยากลุ้มที่ยับ

ยั้งเอนไซด์ PDF5 อาจจะมีผลเสริมฤทธิ์ในการลดความ

ดันโลหิตของ nitrae 

ดังนั้นจึงห้ามใช้ยา เลวิตรา ร่วมกับ nitrae หรือ ยาที่ให้ 

nitric oxide.

โดยทั่วไปห้ามใช้ยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ในผู้ชายที่ไม่แนะนำให้มี

กิจกรรมทางเพศ (เช่น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบ

หัวใจและหลอดเลือดอย่าง

รุนแรง ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเค้นหัวใจ หรือหัวใจ

ล้มเหลวรุนแรง (สมาคม

แพทย์โรคหัวใจ นิวยอร์ค III หรือ IV)

ห้ามใช้ยา เลวิตรา ร่วมกับยายับยั้งเอนไซด์ cytochrome 

P450 3A4 ที่มีความ

แรง (ritonavir, indinavir,ketoconazole และ 

itraconazole (ชนิดรับประทาน)

ในผู้ป่วยชายที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

อาการไม่พึงประสงค์

ได้มีการใช้ยา เลวิตรา ในผู้ป่วยมากกว่า 3,750 คนที่อยู่

ในโครงการวิจัยทั่วโลก

โดยปกติผู้ป่วยทนต่อยา เลวิตรา ได้ดี.

อาการไม่พึงประสงค์ โดยปกติจะเป็นชั่วคราวและระดับ

ความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

ขนาดยาและวิธีรับประทาน (ขนาดยาปกติที่แนะนำ)

ขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำคือ 10 มก. ประมาณ 25 นาที ถึง 

1 ชม. ก่อนการมีกิจกรรมทาง

เพศ ความถี่ของขนาดยาที่แนะนำสูงสุด คือ สามารถให้

ยา เลวิตรา วันละ 1 ครั้ง รับประทาน

ยา เลวิตรา พร้อมอาหาร หรือเวลาท้องว่าง เมื่อรับประทาน

ยาแล้วยังคงต้องการ การกระตุ้น

ทางเพศเพื่อการตอบสนองทางธรรมชาติการรักษา

ส่วนของขนาดยา ::

ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลและการทนต่อยา ขนาดยาอาจเพิ่ม

ขึ้นถึง 20 มก. หรือลดลงเหลือ 5 มก.

ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือ 20 มก. วันละครั้ง ขนาดยาสูง

สุดไม่ควรเกิน 5 มก. เมื่อใช้

ร่วมกับ erythromycin ซึ่งเป็นยายับยั้ง CYP3A4 และควร

หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยา

ยับยั้ง cytocrome P 450 (CYP) 3A4 ที่มีความแรง เช่น 

ketoconazole,

Itraconazole, indinavir และ ritonavir

วิธีการให้ยา (โดยการรับประทาน)

คนสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี)

เนื่องจากการขจัด vardenafil ในผู้ป่วยสูงอายุลดลง ควร

เริ่มต้วด้วยขนาดยา 5 มก.

อาจเพิ่มขึ้นเป็น 10 และ 20 มก. ขึ้นอยู่กับการทนต่อยา

และและประสิทธิผล

เด็กและคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

ไม่แนะนำให้ใช้ยา เลวิตรา ในคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี.

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ตับ

ควรเริ่มต้นด้วยขนาดยา 5 มก. .ในผู้ป่วยทีมีความผิดปกติ

ที่ตับอ่อน และ ปานกลาง

(Child-Pugh A-B) ขนาดยาอาจเพิ่มเป็น 10 มก. และจน

ถึง 20 มก. ขึ้นอยู่

กับการทนต่อยาและประสิทธิผล

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ไต

ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดในผู้ป่วยทีมีความผิดปกติที่ไต

อย่างอ่อน (CLcr>50-80

มล./นาที) และปานกลาง (CLcr>35-50 มล./นาที)

ผู้ป่วยที่รับประทานอื่นร่วมด้วย::

ไม่ควรใช้ยา เลวิตรา เกิน 5 มก. ร่วมกับ erythromycin 

ซึ่งเป็นยายัยยั้งเอนไซด์ CYP3A4.

ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

คำเตือน

ยานี้ไม่ใช่ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ. 

ห้ามใช้ยานี้ที่เป็นโรคหัวใจทีใช้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่ม

ไนเตรด เพราะอาจถึงตายได้ 

ห้ามใช้ยานี้ในเด็ก สตรี และผู้ที่เป็นโรคตับ หรือโรคไต 

ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง 

ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อื่นๆ 

หากมีอาการผิดปกติ เช่น ความผิดปกติทางสายตา ปวด

กระดูก เจ็บหน้าอก ใจสั่น 

หัวใจเต้นผิดปกติ เหงื่อออกมาก เหนื่อย เป็นลม ให้รีบพบ

แพย์ทันที

ราคา : 500.00
 
 

สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวดนี้
maxman 3 ยาเพิ่มขนาดท่านชาย หรือ ใช้เฉพาะกิจ 800.00
Maxman Delay Spray สเปรย์ เพิ่มการแข็งตัว 1,100.00
Cialis 20mg . Film-coated tablets. 4เม็ด/แผง/กล่อง 500.00
maxman 4 แม็กแมน 4 บรรจุ 12 แค็ปซูล 1,000.00
MAX MAN CAPSULES II ผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดท่านชาย30แคปซูล 1,500.00

สินค้าที่รับชมล่าสุด
Levitra เลวิตร้า 500.00

Copyright @ 2008 by http://www.OneClickMarket.com